File Services

 Pripravili sme pre Vás novú službu, ktorú môžete využívať pokiaľ máte skúsenosti s čítaním softvérových máp s riadiacich jednotiek automobilov.
 
 
Najskôr nám pošlite Váš súbor potom si zvoľte možnosť platby.
 
Po pripísaní platby na náš účet bude Váš súbor zaslaný na Vami uvedenú emailovú adresu od 30 min. do 3 hod. !!!
 
 

Select your option..

Všetky naše úpravy sú 100 % funkčné a odskúšané. DPF, EGR, SWIRL a ostatné modifikácie sú robené pomocou Damos pluginov vo Winolse.

!!!! Žiadne kopírovanie ani posielanie súborov do iných firiem v zahraničí. !!!