Euro 6

Chiptuning všetkých EURO 6 značiek nákladných vozidiel je 1300 eur


Vypnutie AD BLUE na EURO 6 zahŕňa…

– čerpadlo
– senzor NOx
– ohrievače
– zanesené filtre
– vstrekovače
– teplotné čidlá
– úroveň AdBlue senzor v nádrži

Systém AD blue je možné deaktivovať aj vtedy ak je už systém nefunkčný, prípadne poškodený.

Systém vstrekovania AD Blue je kedykoľvek obnovitelný na pôvodné nastavenie od výroby. pozn.( za podmienky že bol pred deaktiváciou funkčný)


CENA VYPNUTIA AD BLUE JE 1500 EUR s DPH ( cena zahŕňa aj chiptuning nákladných vozidiel ak to zákazník požaduje.)